06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Populariteit en effectiviteit van Wonderwoordenwinkel

De Wonderwoordenwinkel is nieuw in Nederland. Het Programma van de Wonderwoordenwinkel is in hoofdzaak een vertaling van het programma SoulShoppe dat in de VS, met name in Californië, al meer dan 15 jaar op grote schaal en met veel succes wordt toegepast. SoulShoppe is de primair onderwijs (p.o.) -versie van Challenge Day (in Nederland bekend als Over de streep).

Het succes in Amerika voorspelt in zekere zin het succes dat het programma in Nederland zou moeten kunnen hebben. Het succes in Amerika is vooral gelegen in de groeiende populariteit onder scholen, schoolbestuurders en schooldirecties. De door gebruikers gerapporteerde effecten en opbrengsten, brengen andere scholen ertoe het programma in te zetten.

De Wonderwoordenwinkel maakt onder andere gebruik van de methodieken van Met Woorden in de Weer (MWidW). Momenteel zit MWidW in een Erkenningsprocedure van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut).

Zowel SoulShoppe als MWidW zijn programmas die gebaseerd zijn op uitkomsten van theoretisch en empirisch onderzoek. De aanpakken zijn theoretisch onderbouwd met uitgangspunten die op zichzelf empirisch getoetst zijn.

Op dit moment verzamelt de Wonderwoordenwinkel gegevens voor de aanmelding van het NJI-Interventieproject van Antipestprogrammas. Voor een beoordeling als anti-pestprogramma gaat het natuurlijk niet alleen om uitgangspunten, doelstellingen, bereik en door scholen gerapporteerde effecten en opbrengsten. Er moet voor een beoordeling als effectief programma ook een empirisch onderzoekstraject worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij en daarbij moeten bij verschillende groepen gegevens verzameld worden en statistisch getoetst. Die fase zal nog wel enige tijd in beslag nemen.

In Nederland zijn van de erkende antipestprogrammas nog geen uitkomsten bekend van de NIJ-effectiviteitstoets. De 12 geregistreerde programmas hebben wel allemaal het predicaat goed onderbouwdgekregen. Geregistreerde anti-pestprogrammas zijn soms alleen voor bovenbouw p.o. of voor het voortgezet onderwijs (v.o.), soms voor beide schooltypen of alleen voor bassischolen. Soms ook alleen voor specifieke groepen jongeren of specifieke contexten.

De Wonderwoordenwinkel wijkt in zoverre af van andere programmas dat het niet alleen om anti-pestgedrag gaat en het omgaan met negatieve benaderingen van anderen, maar nog meer om de algemene communicatieve vaardigheden en het sociaal-emotionele taalgebruik van de kinderen.

Simon Verhallen

Coördinatie Onderzoek en Effectbeoordeling Wonderwoordenwinkel

(voorheen wetenschappelijk directeur ITTA, Universiteit van Amsterdam)