06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Ouders

Voor ouders is het soms een behoorlijke uitdaging zijn om te horen waar hun kinderen op school mee worstelen, omdat zij zich hierin machteloos kunnen voelen. Toch spelen de ouders een belangrijke rol in de schoolloopbaan van hun kinderen en juist nog meer als kinderen het lastig hebben op school. Voor die kinderen zijn de steun en een luisterend oor thuis onmisbaar.

 DSC_2729

Wonderwoordenwinkel nodigt de ouders dan ook graag uit bij de groepsbijeenkomsten, zodat zij de nieuwe vaardigheden die de kinderen leren ook thuis kunnen toepassen en zo oefenen. Naast de groepsbijeenkomst voor de leerlingen en leerkrachten kunnen scholen ook een ouderbijeenkomst inplannen, die zich speciaal richt het versterken van de gemeenschappelijke taal. Op die manier kunnen leerkrachten, kinderen en ouders elkaar versterken en sneller handelen in situaties waarin het van belang is dat de drie partijen elkaar echt goed begrijpen.

 

 Vliegtuigjes Hor.Blauw