06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Programma’s

De WonderWoordenWinkel is een overkoepelende `onderwijswinkel` die meerdere programma`s en workshops aanbiedt. Allemaal hebben ze gemeen dat ze beogen de sociale veiligheid op school te verhogen en verstevigen met behulp van taal. Het verschil tussen wat wij programma’s en wat wij workshops noemen is dat de programma’s in de basis een bredere theorie en meerdere tools aanbieden. Terwijl de meer verdiepende, voor een school minder intensief en uitgebreid zijn. Dat gegeven is uiteraard ook duidelijk terug te vinden in de prijs van een workshop vergeleken een programma.

De basis van al onze programma’s is het WonderWoordenprogramma. Daarna wordt samen met een school gekeken naar welke van de workshops het best aansluiten bij wat er op school speelt en waar de leerkrachten behoefte aan hebben. Als herhaling, versterking, of vervolg van wat er eerder dat jaar in samenwerking met de WonderWoordenWinkel is aangereikt.

 

 

Vliegtuigjes Hor.Blauw WonderWoorden-programma

 

Met het WonderWoorden-programma leren alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 in één dag een gemeenschappelijke taal te gebruiken, zodat ze problemen kunnen oplossen en een beter begrip voor elkaars gevoelens ontwikkelen. De kinderen leren op een speelse manier om goed aan te geven wat ze wel en niet willen. Ze oefenen simpele taalmiddelen, die hen helpen om hun emoties onder woorden te brengen en naar de ander te luisteren. Zo kunnen ze samen met de leerkracht bouwen aan een veilig leerklimaat.

 

 

Goedmaakcoaches-programma

 

Sommige kinderen zijn erg goed in het oplossen van conflicten en kunnen
prima voor zichzelf opkomen. Andere mensen weten na jaren van
wijsheid nog steeds niet wat te doen bij een ruzie.
De woorden en vaardigheden waarmee je een conflict niet uit de weg
gaat, maar echt leert bijleggen, zijn de kern van onze programma’s.
We willen kinderen op jonge leeftijd de taal aanreiken waarmee je dat
kunt bereiken.
Het Goedmakersprogramma gaat een stap verder. Waar ons
programma zich richt op hoe elk kind voor zichzelfcarte-rectoA5-GoedMaak kan opkomen of oprecht ‘sorry’ kan zeggen, focussen we ons met dit
programma op hoe kinderen hun conflicten samen kunnen oplossen.

Door leerlingen in de bovenbouw op te leiden tot Goedmaakcoaches
creëer je een dubbel effect: Oudere leerlingen leren hoe ze andere
kinderen over het Vredespad kunnen leiden als een mediator. Maar
ze kunnen de jongere kinderen helpen en inspireren hun problemen
zelf op te lossen. Zo ontstaat een krachtige wisselwerking tussen de
leerlingen zelf.
Naast een intensieve training van de coaches zelf, brengen we in een
ochtendsessie de hele school in contact met het programma. Kinderen
leren het belang van een veilige sfeer en ontdekken welke rol de
Goedmaakcoaches voor hen kunnen spelen. Het Vredespad wordt
op het schoolplein geverfd, waardoor kinderen letterlijk stapje voor
stapje hun conflicten bijleggen om zo te zien dat ze zelf het verschil
kunnen maken.

 

 

poster-balloon-printBallon-workshop

 

Soms kan je goed over je gevoelens praten met anderen, soms is dat moeilijk. De gevoelens die je nergens kwijt kan stop je weg. Bij de WonderWoordenWinkel zeggen we dat je die gevoelens in een denkbeeldige ballon stopt. Een ballon kan steeds groter worden, maar ook een ballon is op een gegeven moment vol; daarmee beginnen de problemen. Dan gaat je ballon lekken en reageer je het af op iemand anders. Een volle ballon kan zich uiten in agressie, pestgedrag, of het hebben van een ‘kort lontje’.

Kinderen met een volle ballon kunnen zich minder goed concentreren en presteren daardoor vaak slechter op school.

In het programma over ‘de ballon’ leren we kinderen hoe ze op een gezonde en prettige manier hun ballon kunnen laten leeglopen. Ook leren ze hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen. De metafoor van de ballon maakt het voor leerkrachten makkelijker om met kinderen in gesprek te gaan over dingen die thuis en op school spelen en die ze in hun ballon mee de klas in nemen.

Kinderen die snappen hoe dit werkt zijn vervolgens beter in staat emotioneel voor zichzelf en hun ‘ballon’ te zorgen, waardoor er weer meer ruimte ontstaat voor leren en fijn samen spelen.

 

Ballonprogramma voor nieuwkomers-kinderen

Zo veel voelen en zo weinig woorden. Een nieuw land, een nieuwe klas, een nieuw leven. Een oud leven in een rugzak, soms letterlijk en zeker figuurlijk.

Het ballonprogramma van de Wonderwoordenwinkel leert kinderen niet alleen de taal waarmee ze deze gevoelens kunnen verwoorden maar ook wat hen helpt om zich beter te voelen. En dat is bij iedereen anders. Bij de één is dat praten en misschien even op schoot bij de juf, de ander wil liever even alleen tekenen. Jongens vinden het vaak fijn om even uit te kunnen rennen en lekker hard tegen een bal aan te schoppen. Het maakt niet uit wat het kind helpt. Als leerkrachten en klasgenoten maar weten wat het is dat het kind nodig heeft.

Vluchtelingenkinderen die Nederlands leren, kennen vaak nog niet of onvoldoende de juiste woorden om hun gevoelens te uiten. Daardoor worden gevoelen nog meer opgekropt en weggestopt.

De metafoor van de ballon maakt het voor leerkrachten makkelijker om met kinderen in gesprek te gaan over dingen die ze dwars zitten. Kinderen die snappen hoe dit werkt zijn vervolgens beter in staat emotioneel voor zichzelf en hun ‘ballon’ te zorgen, waardoor er weer meer ruimte ontstaat voor leren en fijn samen spelen.

 

Geïntegreerd in de (NT2-)taallessen

Kinderen in zij-instroomklassen moeten een hoop leren in een hele korte tijd.

De woordenschatlessen die kinderen nodig hebben om hun gevoelens te verwoorden kunnen worden ingepast in de standaard taallessen.

De woorden zijn kant en klaar uitgewerkt volgens de didactiek van de viertakt in scripts en met woordposters. Daarmee kunnen de woorden kort en effectief worden aangeboden.  Voor kinderen als leerkrachten makkelijk om de woorden meteen in functionele en betekenisvolle situaties toe te passen.

 

Cyberwijs- workshop

Met Cyberwijs leren kinderen omgaan met de kansen en risico’s van online verkeer. Het internet is voor de meeste kinderen en jongeren even dichtbij als de speelplaats. Dingen die online gebeuren of worden gezegd spelen soms erg mee in de klas en het gezin. Aan de andere kant horen leerkrachten en ouders meestal maar weinig van wat er op het net precies speelt.

Hoe gaan we met onze kinderen het best om met dit online labyrint? Kinderen zijn vaak makkelijker in staat om online iets te zeggen dan in het echt, hoe komt dit? Moet je soms op je hoede zijn? Weet je altijd wel tegen wie je precies praat? En wat betekent privacy eigenlijk en hoe belangrijk is dat woord?

A6 CijberwijsCyberwijs wordt een workshop van 45 minuten voor kinderen in de midden- en bovenbouw. Een trainer verplaatst zich in de leefwereld van de kinderen en biedt hen de taal om het gesprek over de digitale wereld open te breken. Net als bij WonderWoorden bieden we de woorden die kinderen helpen gevoelens te uiten die tot dusver nergens plaats kregen. Onderwerpen die leven maar nergens anders aan bod komen worden bespreekbaar.

Verder gaan we in op de gevolgen van onze digitale daden in het echte leven en andersom. Kinderen leren dat het internet geen speeltuin is waar woorden geen consequenties hebben of de dingen toch niet helemaal echt zijn. Zo leren ze slim omgaan met digitale platforms en het net en haalt de kracht van het internet het van de gevaren.

Wat je online allemaal kunt doen weten kinderen vaak snel genoeg. Cyberwijs biedt dan ook geen overzicht van welke soorten nieuwe online platforms er zijn. Liever focussen we ons op wat je met die dingen doet en hoe je er het best mee omgaat.

Achteraf gaan we net als bij de meeste andere workshops van de WonderWoordenWinkel in dialoog met ouders. Het gesprek kan dan thuis worden voortgezet en vaardigheden worden verankerd.

 

 

In jouw schoenen-workshop

 

Respect; een woord dat steevast genoemd wordt in gesprekken over hoe we willen dat we met A6 In jouw schoenenelkaar omgaan. Niet alleen op school, maar ook thuis, bij de vereniging en op straat. Maar wat betekend ‘respect’ eigenlijk? En hoe creëer je respect?

In het programma IN JOUW SCHOENEN gaat de WonderWoordenWinkel met kinderen terug naar de basis van waar wij denken dat respect begint; bij het leren begrijpen en invoelen van elkaars verschillen. Wat maakt mij eigenlijk tot wie ik ben en hoe komt het dat mijn buurman juist weer is wie hij is?

In een interactieve workshop op klasniveau gaan we bij IN JOUW SCHOENEN samen met de kinderen onderzoeken hoe we juist kunnen leren van elkaars verschillen en hoe we daar met plezier mee om kunnen gaan.

Door empathie voor een ander te ontwikkelen worden kinderen bewust van hoe ze met anderen omgaan en de manier waarop ze willen dat er met henzelf omgegaan wordt. Daarbij ontstaat er bijvoorbeeld ook bewustzijn over hoe snel makkelijk we vaak naar de ander wijzen (‘Ja maar hij’ of  ‘ze moet ook altijd mij hebben’) en wat voor effect dat heeft. Met behulp van oefeningen gaat de WonderWoordenWinkel vervolgens samen met de klas in op hoe ze de aangeleerde kennis kunnen laten terugkomen in de klas, op het schoolplein, thuis en op de club.

 

 

Je beste best-workshop

 

In een wereld waarin steeds hogere eisen gesteld worden is het voor kinderen belangrijk om te leren gaan met de druk van hun omgeving. Bij toetsen en opdrachten moeten kinderen al vroeg leren omgaan met het idee dat ze moeten presteren. Dat zorgt soms voor stress.

Stress kan ons soms helpen bepaalde doelen te bereiken, als je wilt leren zit het alleen maar in de weg. Daarom ontwikkelde WonderWoordenWinkel een workshop waarin kinderen om leren gaan met de zenuwen en de spanning in hun lijf. Pas wanneer je in staat bent je te ontspannen, lukt het je ook je op de juiste manier in te spannen.

De workshop wordt gegeven duurt 45 minuten en is bedoeld voor kinderen in de midden- en de A6 Doe je bestbovenbouw. De trainer legt uit hoe stress en zenuwen precies in zijn werk gaan. Kinderen leren hoe je je kunt ontspannen terwijl je stress hebt en maken kennis met concrete oefeningen en mindfulnesstechnieken.

Nog belangrijker is het kinderen handvatten aan te reiken om op een structurele manier om te gaan met stress en druk. Hoe weet je nu wanneer je echt genoeg je best hebt gedaan? Waar ligt de juiste balans tussen ontspannen en leren? Hoe bewaar je het overzicht.

Onze trainer gaat uitgebreid in op de factoren die spanning voorkomen zoals op tijd gaan slapen, goed eten, er gewoon af en toe over praten. We praten over wat een goede planning precies allemaal voor je kan doen en hoe je je tijd het best tussen spanning en ontspanning verdeelt.

We gaan uitgebreid in op het belang van voldoening. Wanneer je je best hebt gedaan mag je daar best blij over zijn. Kinderen krijgen de woorden aangereikt waarmee ze die voldoening kunnen uitdrukken. Zo leren ze trots te zijn op hun eigen inspanningen en ieder behaald resultaat.

Kennis wordt pas tot inzicht als je er blijvend iets mee doet. Daarom hebben we voor deze workshop overzichtelijke werkbladen voorzien die de kinderen er achteraf steeds al reminder bij kunnen pakken.