06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Wat

Poster Hart GROOTEen veilige taal

 

De WonderWoordenWinkel biedt programma’s aan voor basisscholen waarbij kinderen leren om elkaar beter te begrijpen  en goed met elkaar om te gaan. In korte inspirerende bijeenkomsten krijgen de kinderen woorden aangereikt om hun gevoelens uit te drukken, om voor zichzelf op te komen, en om zelf te leren omgaan met pestgedrag, uitsluiting en ruzies.Kinderen raken enthousiast; leerkrachten ook.

 

Met de programma’s van de Wonderwoorden kun je als leerkracht kinderen helpen zelf hun problemen op te lossen met de tools die de kinderen hebben geleerd.

Met de vervolglessen kunnen de leerkrachten daarna zelf aan de slag om de Wonderwoorden-programma’s levend houden.

 

Bij al onze programma’s trainen we bewust op zowel de kinderen als de leerkrachten. In een ouderavond kunnen ook de ouders getraind worden zodat zij ook thuis de nieuwe tools in kunnen zetten. Zodat alle volwassenen om de kinderen heen samen dezelfde taal en aanpak hanteren.

Meteen na de bijeenkomsten kunnen de kinderen en leerkrachten bij conflicten en pestgedrag in de klas de ‘WonderWoorden’ gebruiken om samen een vriendschappelijke sfeer te creëren. Daarmee ontwikkel je ook direct een veiliger leerklimaat.

Die veiligheid is zo noodzakelijk. Elke leerkracht weet hoe onmogelijk het is om kinderen, die worstelen met dingen die ze dwars zitten, aan het leren te krijgen.

 

Alleen kinderen die goed in hun vel zitten hebben ruimte en aandacht om nieuwe dingen te leren.