06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Aanpak

 

Kinderen en hun leerkrachten samen


Onze programma’s zijn gericht op kinderen en hun leerkrachten in het basisonderwijs. Natuurlijk wordt op de meeste scholen negatief gedrag afgekeurd, maar leren ze kinderen ook hoe ze wél kunnen communiceren? Kinderen kennen tientallen woorden en formuleringen om elkaar uit te schelden: ‘ik haat je’, ‘oprotten’, of soms zelfs ‘ik maak je dood’. Veel stoere taal waar je misschien indruk mee maakt, maar die conflicten vaak vooral verergeren. Met welke woorden maak je je ergernis kenbaar, maar kom je toch dichter bij elkaar en maak je dingen goed?DSC_2727
De programma’s van de WonderWoordenWinkel reiken kinderen zulke woorden aan. Met simpele handvatten die duidelijk maken hoe je zulke woorden kunt gebruiken, kunnen problemen worden opgelost of voorkomen. Tijdens de groepsbijeenkomsten leren kinderen, maar ook leerkrachten en zo nodig ook ouders als het ware ‘dezelfde taal spreken’. Kinderen leren zich beter en effectiever uit te drukken. Voor leerkrachten wordt het makkelijker om met de kinderen te communiceren en snel tot de kern van een conflict te komen. Conflicten worden samen opgelost, of de kinderen leren hoe ze dit zelf kunnen doen met onze handvatten. De wonderwoorden hebben een direct effect op het zelfbewustzijn van de kinderen en maken ‘lastige’ onderwerpen en de sfeer in de klas bespreekbaar.

De WonderWoordenWinkel leert kinderen de taalvaardigheden en de woorden aan om pesten tegen te gaan en conflicten op te lossen. Omdat de WonderWoordenWinkel woorden en zinnen bespreekt, aanleert en achterlaat is de methode ook bijzonder geschikt voor scholen met veel kinderen die een taalachterstand hebben, of een achterstand in sociale vaardigheden. De Wonderwoorden kunnen ook ingezet worden als aanvulling op andere bestaande programma’s die het sociale klimaat op een school willen verbeteren, als uitbreiding en verdieping.

 

Eigen verantwoordelijkheid nemen

DSC_2782Kinderen zijn impulsief en worden in hun sociale gedrag voor en groot deel aangestuurd door onderbewuste drijfveren. Voor het overgrote deel van hun handelen geldt daarom dat ze niet precies kunnen achterhalen wat het motief was. Zo kan bijvoorbeeld  pesten  voortkomen uit frustratie of de hoop zelf buiten schot te blijven, en kan aandacht vragen voortkomen uit de behoefte aan bevestiging. Toch kunnen kinderen zich wel bewust worden van wat het effect is van hun gedrag op een ander. Bovendien kunnen ze tegelijkertijd leren hun gevoelens te uiten en aan te geven wat ze zelf nodig hebben. De kinderen krijgen hiervoor woorden aangereikt en leren simpele en doeltreffende taalmiddelen die ze makkelijk onthouden, zoals een ik-boodschap. Tijdens de bijeenkomst wordt er geoefend met het toepassen van de aangeleerde woorden, en bij een aantal programma’s wordt er ook geoefend in de klas.

 

Groepsbijeenkomsten

DSC_2755In de groepsbijeenkomsten (‘assemblies’) worden interactieve lessen gegeven van drie kwartier. Een bijeenkomst bestaat uit een presentatie, waarin gebruik gemaakt wordt prikkelende vragen, muziek, verhalen en oefeningen. Kinderen en leerkrachten worden direct hierbij betrokken. Leerlingen en mogelijk ook docenten en ouders leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Doordat we een gemeenschappelijke taal creëren, wordt het voor de leerkrachten heel eenvoudig om na de bijeenkomst conflicten en pestgedrag aan te pakken, door te verwijzen naar de geleerde woorden en frases.

 

 

Programma’s WonderWoordenWinkel

Als u benieuwd bent hoe de training en activiteiten voor de leerlingen er precies uitzien: mail of bel ons gerust. Dan geven wij meer inhoudelijke informatie of komen we graag bij u langs om het programma verder uit te leggen.

 

ouders plaatje