Voorbeeldpraktijk: De Empel

De programma’s van de Wonderwoordenwinkel bieden echte tools, die op allerlei manieren en momenten ingezet kunnen worden. Op basisschool De Empel in Erp maakte het WonderWoordenprogramma deel uit van de ‘you are good’-week. Een ouderinitatief om pestgedrag op school aan te pakken. 

Het Brabants Dagblad deed verslag van het initiatief. Vier maanden later keerde de krant terug en constateerde dat het programma nog altijd zijn werk deed.