06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Over ons

Het is van alle tijden en elke school heeft ermee te maken; kinderen die zichzelf en elkaar in de weg zitten met onderlinge pesterijen, kinderen die worden buitengesloten, op het schoolplein en buiten schooltijd. Leerkrachten zitten soms met de handen in het haar. Het uitpraten van en terugkomen op conflicten kost veel tijd en het gaat vaak ten koste van de sfeer in de groep en ook ten koste van de leertijd.

Omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op een veilige omgeving waar je jezelf mag zijn, zetten wij ons bij de WonderWoordenWinkel in om oplossingen te vinden die verder gaan dan een pestprotocol.

Onze missie:

We werken aan een wereld waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en conflicten niet meer escaleren. De WonderWoordenWinkel leert kinderen taal en geeft ze handvatten om voor zichzelf op te komen, begrip te hebben voor elkaar en geweldloos conflicten op te lossen. Zo zorgen kinderen beter voor zichzelf, elkaar en de wereld.

Onze geschiedenis

Sinds 2012 brengt De WonderWoordenWinkel de sociaal emotionele programma’s van het succesvolle Californische project SoulShoppe naar Nederland. Al meer dan 15 jaar voert SoulShoppe deze programma’s uit op een enorm aantal Amerikaanse basisscholen. De methode is simpel en effectief, en zowel leerlingen als leerkrachten zijn in staat er meteen mee aan de slag gaan.

SoulShoppe is de basisschool-versie van Challenge Day (in Nederland bekend van ’Over de Streep’).

Oorspronkelijke filosofie

f2b_v!

Onze methode vertrekt vanuit dezelfde visie als Challenge Day (bekend van de televisieprogramma’s ‘Over de Streep’), namelijk dat ieder kind het verdient zich veilig en geliefd te voelen om zich zo ten volle te kunnen ontwikkelen. Vicki Abadesco, één van de oprichters van SoulShoppe, werkte lange tijd als Challenge Day leader. Ze is onlangs benoemd tot  lid van het  Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values bij het vooraanstaande Massachusetts Institute of Technology.

Samen met Joseph Savage, die meer dan 20 jaar in het onderwijs heeft gewerkt en mede-bestuurslid van Challenge Day was , richtte zij SoulShoppe op. Hun doel: basisscholen en jonge kinderen leren hoe ze zelf een veilige en pest-vrije school kunnen creëren.

(Voor meer informatie over SoulShoppe, klik hier)

De oprichters van Challenge Day, Yvonne en Rich Dutra St. John, over WonderWoordenWinkel:

Wonderwoordenwinkel Rich and Yvonne“WonderWoordenWinkel opens young hearts and minds to the respect and support that every young person deserves to experience in school. Based in large part on Challenge Day philosophies WonderWoordenWinkel brings to younger students many of the same benefits that our programs bring to teenagers and adults. We strongly endorse and support this program.
One of the founders of Soul Shoppe, the American big sister of the WonderWoordenWinkel, is a former Challenge Day leader and we know the Dutch facilitators personally whom we can highly recommend….”

(Voor meer informatie over Challenge Day, klik hier)

Ons team

De WonderWoordenWinkel is een stichting die sinds 2012 programma’s aanbiedt in het Nederlandse basisonderwijs. De WonderWoordenWinkel bestaat uit een aantal deskundig bevlogen medewerkers met achtergronden in onderwijs, didactiek, pedagogiek, psychologie, theater en taalkunde.

Fanneke Verhallen

Fanneke Verhallen - WonderWoordenWinkelMede-oprichter, trainer kinderen, leerkrachten en ouders, ontwikkeling trainingen.

Fanneke is theaterdocente en artistiek leider van Studio 52nd, een organisatie die theatervoorstellingen maakt met kinderen die opgroeien in een kansarme situatie.

‘Ik vond het zo verdrietig om te zien hoe de manier waarop de kinderen met elkaar omgingen, ervoor zorgde dat ze constant op hun hoede moesten zijn en eigenlijk nooit echt konden ontspannen. Als je niet goed kan communiceren, of in een sociaal veilige leeromgeving je talenten kan ontwikkelen, is de kans dat je later gelukkige relaties (zowel in je werk als prive) kan opbouwen vrij klein. Daar wil ik met onze programma’s graag verandering in brengen.’

Annoek Snip

Mede-oprichter, trainer kinderen, leerkrachten en ouders, ontwikkeling lesmateriaal.

Annoek studeerde als klinisch kinder- en jeugdpsychologe cum-laude af aan de KULeuven en werkt nu bij indiGO.

‘Een kind kan zich pas ten volle ontwikkelen wanneer hij of zij zich veilig voelt, en dat valt of staat bij of ze zich kunnen uiten zonder daarvoor veroordeeld te worden. Genuanceerd je eigen gevoelens en noden uitdrukken, maar ook gepast reageren op de gevoelens en noden van een ander, is alleen vaak ingewikkelder dan we soms denken. Met onze programma’s hoop ik het hele schoolsysteem, leerkracht-kind-ouder, te leren hoe je conflicten middels taal kan de-escaleren en hoe emoties op een gezonde manier gereguleerd kunnen worden.’

Ans Brugmans

Ambassadeur en adviseur

Ans werkte als leerkracht en intern begeleider op verschillende basisscholen en als onderwijsadviseur bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht.

Vanaf 1 september 2012 heeft ze haar eigen bureau ‘RESPEKTAKEL’. Ze heeft een eigen aanpak ontwikkeld om sociale veiligheid te vergroten en versterken en begeleidt scholen en organisaties.