Over ons

Het is van alle tijden en elke school heeft ermee te maken; kinderen die zichzelf en elkaar in de weg zitten met onderlinge pesterijen. Kinderen die worden buitengesloten, op het schoolplein en buiten schooltijd. Leerkrachten zitten soms met de handen in het haar. Het uitpraten van en terugkomen op conflicten kost veel tijd en het gaat ten koste van de sfeer in de groep en van de leertijd.

Omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op een veilige omgeving waar je jezelf mag zijn, zetten wij ons bij de WonderWoordenWinkel in om oplossingen te vinden die verder gaan dan een pestprotocol.

Missie

We werken aan een wereld waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en conflicten niet meer escaleren. De WonderWoordenWinkel leert kinderen taal en geeft ze handvatten om voor zichzelf op te komen, begrip te hebben voor elkaar en geweldloos conflicten op te lossen. Zo zorgen kinderen beter voor zichzelf, elkaar en de wereld.

Ontstaan

Sinds 2012 brengt De WonderWoordenWinkel de sociaal emotionele programma’s van het succesvolle Californische project SoulShoppe naar Nederland. Al meer dan 15 jaar voert SoulShoppe deze programma’s uit op een enorm aantal Amerikaanse basisscholen. De methode is simpel en effectief, en zowel leerlingen als leerkrachten zijn in staat er meteen mee aan de slag gaan.

Ons Team

Fanneke Verhallen

Trainer kinderen, leerkrachten en ouders

Fanneke is theaterdocente en artistiek leider van Studio 52nd, een organisatie die theatervoorstellingen maakt met kinderen uit kansarme buurten. Op de scholen in deze wijken maakte ze kennis met de gecompliceerde problematiek waar veel van deze kinderen mee worstelen en zag ze welke impact dat had op hoe kinderen met elkaar omgingen. Kinderen bij wie thuis vanalles speelt, vinden hierdoor vaak ook weinig veiligheid op school, wat hun ontwikkeling in de weg staat.

Voor antwoorden voor deze problematiek, putte ze inspiratie uit het Challenge Day programma, waar zij als vertaler en coach van nieuwe Nederlandse Challenge Day leaders ook bij betrokken is. Tijdens een verblijf in Californië leerde ze ook SoulShoppe kennen, waarin ze eindelijk antwoorden vond voor de problemen van de kinderen waar ze mee werkt. 

‘Ik vond het zo verdrietig om te zien dat de manier waarop kinderen met elkaar omgingen, ervoor zorgde dat zij constant op hun hoede moesten zijn. Hierdoor konden ze nooit echt ontspannen om in een sociaal veilige leeromgeving hun talenten te ontwikkelen. Terwijl kinderen eindeloos vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde en biologie op school krijgen, lijken er voor communicatievaardigheden nauwelijks lesprogramma's te bestaan. Terwijl: als je niet ‘normaal’ kan communiceren, vind je nooit een baan, ongeacht je opleidingsniveau. Ook de kans dat je gelukkige relaties kan opbouwen is dan vrij klein. Maar voor gedragsproblemen is het antwoord vaak eenzijdig: kinderen krijgen straf. '

Annoek Snip

Trainer kinderen, leerkrachten en ouders

Annoek studeerde cum laude af als klinisch kinder- en jeugdpsychologe aan de KU Leuven en volgde daarvoor de theaterdocentopleiding in Amsterdam. Haar wens is deze twee disciplines met elkaar te verenigen in therapeutisch werk met kinderen en jongeren en te blijven zoeken naar verschillende vormen van zelfexpressie. 

Ze liep een jaar stage op de derdelijns psychiatrie afdeling in het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven en geeft daarnaast lessen, trainingen en workshops aan kinderen in de basis- en middelbareschoolleeftijd, hun ouders en leerkrachten.

'Een kind kan zich pas ten volle ontwikkelen wanneer hij of zij zich veilig voelt, en dat valt of staat bij of ze zich kunnen uiten zonder daarvoor veroordeeld te worden. Genuanceerd je eigen gevoelens en noden uitdrukken, maar ook genuanceerd reageren op die van een ander, is vaak ingewikkelder dan we denken. Zeker wanneer we het niet met elkaar eens zijn of elkaar niet goed begrijpen. Met de WonderWoordenWinkel werken we schoolbreed aan een gemeenschappelijke taal om emoties te reguleren en conflicten te deëscaleren. Daarnaast tonen we met de handzame lessen dat het opbouwen van een goed emotioneel vocabulaire hand in hand kan gaan met het reguliere taalonderwijs. In plaats van een leerkracht op te zadelen met extra werk, proberen we zo juist extra ruimte en tijd te creëren. We leren kinderen snel tot de kern te komen en zelf hun conflicten duurzaam op te lossen.'

Ans Brugmans

Ambassadeur en advies

Ans werkte als leerkracht en intern begeleider op verschillende basisscholen. Na het volgen van diverse opleidingen was ze werkzaam bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht. Ze maakte een overstap naar het management van een middelgrote kinderopvangorganisatie waar ze jarenlang bevlogen werkte aan ontwikkeling van medewerkers en kinderen. Op 1 september 2012 nam ze ontslag om zich onder andere te kunnen verdiepen scholen in een groot maatschappelijk probleem op scholen; pesten, buitensluiten en respectloos gedrag.

'Na een workshop van Challenge Day besloot ik me ten volle in te zetten voor het voorkómen van uit de hand gelopen pesterijen. Ik wilde met ouders en leerkrachten zoeken naar een oplossing die verder gaat dan pestprotocollen. Zo kwam ik terecht bij de WonderWoordenWinkel. Op de school van mijn kinderen heb ik ervaren dat de WonderWoorden kinderen helpen om gevoelens te leren herkennen en benoemen en ongenoegen bespreekbaar te maken. Hierdoor zag je het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van de kinderen groeien, waardoor zij zelf in staat werden gesteld bij te dragen aan een veilige school voor iedereen.'

Oorspronkelijke filosofie

Onze methode vertrekt vanuit dezelfde visie als Challenge Day (bekend van de televisieprogramma’s ‘Over de Streep’), namelijk dat ieder kind het verdient zich veilig en geliefd te voelen om zich zo ten volle te kunnen ontwikkelen. Vicki Abadesco, één van de oprichters van SoulShoppe, werkte lange tijd als Challenge Day leader. Ze is onlangs benoemd tot  lid van het  Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values bij het vooraanstaande Massachusetts Institute of Technology.

Samen met Joseph Savage, die meer dan 20 jaar in het onderwijs heeft gewerkt en mede-bestuurslid van Challenge Day was , richtte zij SoulShoppe op. Hun doel: basisscholen en jonge kinderen leren hoe ze zelf een veilige en pest-vrije school kunnen creëren.

Yvonne en Rich Dutra St. John, oprichters Challenge Day

"WonderWoordenWinkel opens young hearts and minds to the respect and support that every young person deserves to experience in school. Based in large part on Challenge Day philosophies WonderWoordenWinkel brings to younger students many of the same benefits that our programs bring to teenagers and adults. We strongly endorse and support this program. One of the founders of Soul Shoppe, the American big sister of the WonderWoordenWinkel, is a former Challenge Day leader and we know the Dutch facilitators personally whom we can highly recommend…."

Vicki Abadesco
Joseph Savage
Wonderwoordenwinkel Rich and Yvonne
Yvonne en Rich Dutra St. John