06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Reacties

Dit zeggen de kinderen, leerkrachten, professionals en ouders over ons programma

 

Kind onderbouw:

 

‘Als je een beetje boos wordt heb je een ballon in je buik. Als die vol wordt dan gaat ie lekken.Ik heb sorry leren zeggen, het spijt me, en dan wordt mijn ballon leger.

Sommige kinderen in de klas hebben een volle ballon, dan doen ze allemaal stoute dingen.’

 

Leerkracht groep 3:

 

‘Dat kinderen, leerkrachten, BSO, overblijfouders in een conflict dezelfde taal spreken. Dat vind ik vooral een meerwaarde. Ook dat kinderen leren om eerst bij zichzelf te kijken en dat ze leren naar hun gevoel te luisteren.

 

Ouder:

 

‘Ik vind het goed dat de school de wonderwoordenwinkel heeft ingeschakeld. Kinderen leren, met hulp van de leerkracht, voor zichzelf op te komen.’

 

W. van Ing (leerkracht en intern begeleider)

 

‘Zonder die WonderWoorden duurde het oplossen van een incident veel langer. Je geeft kinderen zelf de verantwoording om incidenten zelf op te kunnen lossen. De lessen zijn inhoudelijk en stap voor stap beschreven: Woordenschat volgens de Viertakt en sociaal emotionele vorming in 1 les werkt zo fijn! Dat zowel groep 1 en 8 weten waar het over gaat en dezelfde taal spreken is top!’

 

L. van Boxtel (directeur 3 basisscholen in de gemeente Veghel):

 

‘Het werken met de WWW-programma heeft mijn leerkrachten enorm geholpen om in een korte tijd dezelfde taal te leren spreken bij het oplossen van conflicten. Dit wordt versterkt doordat het programma gelijktijdig aan ouders wordt aangeboden. Ouders hebben dus de mogelijkheid om ook thuis de “Ik- boodschap” en de “Sorry-boodschap” te gebruiken.

Natuurlijk hebben kinderen bij ons op school nog steeds te maken conflicten, maar we merken dat ze steeds beter worden om deze zelfstandig op te lossen.’

 

Leerkracht nieuwkomers-klas:

 

‘Het inchecken geeft de kinderen rust en de leerkracht inzicht in de gemoedstoestand van de kinderen. Doordat je het gevoel benoemt zakt het gevoel. Het inchecken geeft ruimte aan je gevoel. De kinderen zijn erg enthousiast en zijn betrokken tijdens de lessen.

Je wordt als leerkracht goed begeleid en de Wonderwoordenwinkel denkt goed mee. De ik-boodschap zorgt ervoor dat de kinderen vanuit hun eigen gevoel kunnen spreken, en daardoor meteen rustiger worden.’