Onze aanpak

De taal en tools van de wonderwoordenwinkel zijn gebaseerd op de impact die gebeurtenissen en gevoelens maken op ons brein. Je leert wat je kunt zeggen of doen om stress bij kinderen te verminderen. Zodat hun brein weer ruimte krijgt en kinderen kunnen doen waarvoor ze op school zijn gekomen: leren. Daar gaat het om.

Wat wij doen

Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 leren een gemeenschappelijke taal om emoties onder woorden te brengen en meer begrip voor elkaar en elkaars gevoelens te ontwikkelen. Daarnaast leren ze hoe ze door middel van taal voor zichzelf kunnen opkomen en hoe ze samen problemen kunnen oplossen. Onze programma’s richten zich niet alleen op de kinderen zelf, maar ook op hun leerkrachten en ouders. We komen graag eerst langs om te praten over de inzet van een passend programma.

Onze ervaring is dat scholen een beroep op ons blijven doen, want ieder jaar komen er nieuwe kinderen en ouders op school. Het trainen van deze nieuwe groep valt vaak mooi samen met een opfriscursus of verdiepende workshop voor de rest van de groepen. Bijvoorbeeld voor teamcoaching, of om programma’s te versterken of te verdiepen. Zo groeit de sociaal emotionele taal die in de klassen en gangen gesproken wordt uit tot een kernelement van de school. Sinds kort bieden we ook een programma aan dat leerkrachten in staat stelt zelf onze lessen meerjarig uit te voeren.

Taal als basis

 Ongewenst gedrag keuren we natuurlijk af. Maar niet altijd leren we kinderen hoe ze wél kunnen communiceren. Welke woorden heb je nodig om je ergernis kenbaar te maken, maar de relatie in stand te houden, dichter bij elkaar te komen en het weer goed te maken?
In alle programma’s leert de WonderWoordenWinkel kinderen nieuwe taal en metaforen aan om jezelf en de ander beter te leren kennen, voor jezelf op te komen, pesten tegen te gaan en conflicten op te lossen. De nieuwe woorden worden besproken, aangeleerd, geoefend en achtergelaten. De programma’s zijn daardoor ook bijzonder geschikt voor scholen met veel kinderen met een taalachterstand of een achterstand in sociale vaardigheden.

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Kinderen zitten nog in de ontwikkelingsfase, waardoor ze veelal impulsief handelen. Vaak geldt dat ze niet precies weten hoe ze in een situatie terecht zijn gekomen en waarom. De WonderWoordenWinkel leert kinderen bewust te worden van de redenen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en welk effect gedrag heeft op een ander. Bovendien leren ze hun gevoelens te herkennen en te uiten en aan te geven wat ze nodig hebben. Ze krijgen hiervoor woorden aangereikt en leren simpele en doeltreffende taalmiddelen die ze makkelijk kunnen onthouden, zoals een ik-boodschap.
Kinderen kunnen met behulp van deze woorden en tools zelf verantwoordelijkheid nemen in het goed zorgen voor zichzelf en voor een ander.

Ons programma bestaat uit workshops voor kinderen, maar ook voor hun leerkrachten en ouders. Zo kunnen we de nieuwe gezamenlijke taal en gereedschappen inbedden in hun dagelijkse praktijk.

De trainingen van de WonderWoordenWinkel vinden plaats in de eigen klas of bouw. Een bijeenkomst bestaat uit een presentatie met prikkelende vragen, spelletjes, muziek, verhalen en oefeningen.

Alle programma’s van de WonderWoordenWinkel zijn ook geschikt ter ondersteuning en verdieping van de sociale programma’s die de school al gebruikt.