06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Onze Werkwijze

Een persoonlijke intake

 

We komen graag langs om te praten over de inzet van een passend programma.

 

We kijken daarbij naar doelgroep, problematiek(en), mogelijkheden van de school, betrokkenheid van welke volwassenen en de tijdsinvestering.

 

Op basis van deze persoonlijke intake wordt een voorstel met een offerte gemaakt.

 

Samen met leerkrachten en ouders

 

Alle workshops die we voor kinderen verzorgen worden gevolgd door een leerkracht-bijeenkomst om het nieuwe programma in de dagelijkse lespraktijk in te bedden.

 

Bij voorkeur organiseren we ook een ouderavond om ouders kennis te laten maken met de nieuwe gezamenlijke taal en gereedschappen.

 

Korte, of lange termijn samenwerking

 

Onze ervaring is dat scholen een beroep blijven doen op ons als het gaat over teamcoaching, en nieuwe programma’s om te versterken en/of te verdiepen. Ieder jaar komen er natuurlijk nieuwe kinderen en ouders op school. Het trainen van deze nieuwe groep valt vaak mooi samen met een opfris- of verdiepende workshop voor de rest van de groepen. Zo wordt de sociaal emotionele taal die in de klassen en gangen gesproken wordt steeds meer onderdeel van de kern van de school.

 

Groepsbijeenkomsten

 

Op de meeste scholen wordt ongewenst gedrag en communicatie natuurlijk afgekeurd. Maar niet altijd leren we kinderen hoe ze wél kunnen communiceren. Welke woorden heb je nodig om je ergernis kenbaar te maken maar de relatie in stand te houden, dichter bij elkaar te komen en dingen goed te maken?

 

 

De trainingen van de WonderWoordenWinkel vinden plaats in de eigen klas of bouw. Een bijeenkomst bestaat uit een presentatie met prikkelende vragen, spelletjes, muziek, verhalen en oefeningen. Kinderen en leerkrachten worden hierbij direct betrokken.

 

Taal als basis

 

In alle programma’s leert De WonderWoordenWinkel kinderen nieuwe taal en metaforen aan om jezelf en de ander beter te leren kennen, voor jezelf op te komen, pesten tegen te gaan en conflicten op te lossen.

 

De nieuwe woorden worden besproken, aangeleerd, geoefend en achtergelaten. De programma’s zijn daardoor ook bijzonder geschikt voor scholen met veel kinderen met een taalachterstand of een achterstand in sociale vaardigheden.

 

Aanvulling

 

Alle programma’s van De WonderWoordenWinkel kunnen zeker ook ingezet worden als ondersteuning en verdieping van andere op school gebruikte programma’s die het sociale klimaat willen verbeteren

 

Eigen verantwoordelijkheid nemen

 

 

Kinderen zitten nog in de ontwikkelingsfase waarin ze zijn veelal impulsief handelen. Voor het overgrote deel van hun handelen geldt dat ze vaak niet precies weten hoe ze in een situatie terecht zijn gekomen en waarom ze dat deden.

 

De WonderWoordenWinkel leert kinderen bewust te worden van de redenen waarom we ons op een bepaalde manier gedragen en wat het effect is van ons gedrag op een ander. Bovendien leren ze hun gevoelens te herkennen en te uiten en aan te geven wat ze nodig hebben. Ze krijgen hiervoor woorden aangereikt en leren simpele en doeltreffende taalmiddelen die ze makkelijk kunnen onthouden, zoals een ik-boodschap.

 

Kinderen kunnen met behulp van deze woorden en tools, zelf verantwoordelijkheid nemen in het goed voor zichzelf en voor een ander zorgen.