Wie

Annoek Snip

Trainer kinderen, leerkrachten en ouders

Annoek studeerde cum-laude af als klinisch kinder- en jeugdpsychologe aan de KULeuven en heeft eerder gestudeerd aan de theaterdocentopleiding in Amsterdam. Haar wens is deze twee disciplines met elkaar te verenigen in therapeutisch werk met kinderen en jongeren en te blijven zoeken naar verschillende vormen van zelfexpressie. Ze liep een jaar stage op de 3e-lijns psychiatrie afdeling in het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven en geeft daarnaast lessen, trainingen en workshops aan kinderen in de basis- en middelbareschoolleeftijd, hun ouders en leerkrachten.

“Een kind kan zich pas ten volle ontwikkelen wanneer hij of zij zich veilig voelt, en dat valt of staat bij of ze zich kunnen uiten zonder daarvoor veroordeeld te worden. Genuanceerd je eigen gevoelens en noden uitdrukken, maar ook genuanceerd reageren op de gevoelens en noden van een ander, is alleen vaak ingewikkelder dan we denken. Zeker wanneer we het niet met elkaar eens zijn of het moeilijk vinden elkaar te begrijpen… Met de WonderWoordenWinkel werken we schoolbreed aan een gemeenschappelijke taal voor kinderen ouders en leerkrachten, om emoties te reguleren en conflicten te de-escaleren. Daarnaast tonen we  met de handzame lessen dat het opbouwen van een goed emotioneel vocabulaire hand in hand kan gaan met het reguliere taalonderwijs. In plaats van een leerkracht op te zadelen met extra werk, proberen we zo juist extra ruimte en tijd te creëren doordat kinderen snel tot de kern leren komen en zelf in staat raken hun conflicten duurzaam op te lossen.’

Fanneke Verhallen

Fanneke Verhallen - WonderWoordenWinkelTrainer kinderen, leerkrachten en ouders

Fanneke is theaterdocente en artistiek leider van Studio 52nd, een organisatie die theatervoorstellingen maakt met kinderen uit kansarme buurten. Op de scholen in deze wijken maakte ze kennis met de gecompliceerde problematiek waar veel van deze kinderen mee worstelden en schrok ze van de omvang ervan:

‘Ik vond het zo verdrietig om te zien hoe hun gedrag, de manier waarop de kinderen met elkaar omgingen, ervoor zorgde dat deze kinderen constant op hun hoede moesten zijn en eigenlijk nooit echt konden ontspannen en in een sociaal veilige leeromgeving hun talenten kunnen ontwikkelen. Als je niet ‘normaal’ kan communiceren, vindt je nooit een baan, ongeacht je opleidingsniveau en is de kans dat je gelukkige relaties kan opbouwen ook vrij klein. Terwijl deze kinderen eindeloos vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde en biologie op school krijgen, lijken er voor de communicatieproblemen en het gebrek aan communicatievaardigheden nauwelijks oplossingen te bestaan. Voor gedragsproblemen was het antwoord vaak eenzijdig: kinderen krijgen straf.’

Op zoek naar de antwoorden voor deze problematiek kwam ze terecht bij het Amerikaanse Challenge Day programma. Fanneke is betrokken bij van Challenge Day Nederland als vertaler en coach van nieuwe Nederlandse Challenge Day leaders. Tijdens een verblijf in Californië leerde ze ook SoulShoppe kennen, waarin ze eindelijk het antwoord vond voor de problemen van de kinderen waar ze mee werkt. Vrij snel wist ze haar moeder enthousiast te maken om ook eens bij Soul Shoppe te gaan kijken.

Ans Brugmans

Ambassadeur en advies

 Foto AnsAns werkte als leerkracht en intern begeleider op verschillende basisscholen. Na het volgen van diverse opleidingen was ze werkzaam bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht.

Ze maakte een overstap naar het management van een middelgrote kinderopvangorganisatie waar ze jarenlang bevlogen werkte aan ontwikkeling van medewerkers en kinderen.

Op 1 september 2012 nam ze ontslag om zich onder andere te kunnen verdiepen scholen in een groot maatschappelijk probleem op scholen; pesten, buitensluiten en respectloos gedrag.

‘Het is van alle tijden en elke school heeft ermee te maken; kinderen die zichzelf en elkaar in de weg zitten. Onderlinge pesterijen, kinderen die worden buitengesloten en bovenal een onveilig gevoel in de groep, op het schoolplein en ook buiten schooltijd. Het is kinderen eigen in hun opgroeien grenzen op te zoeken, maar leerkrachten zitten soms met de handen in het haar nadat ze met alle goede bedoelingen geprobeerd hebben de onderlinge verhoudingen en sfeer te verbeteren. Het steeds weer uitpraten van en terugkomen op conflicten kost veel tijd en het gaat vaak ten koste van de sfeer in de groep en ook ten koste van de leertijd. Na een workshop van Challenge Day besloot ik me ten volle in te zetten op het voorkómen van uit de handgelopen pesterijen door met ouders en leerkrachten om de tafel te gaan zitten en te zoeken naar een oplossing die verder gaat dan veel huidige pestprotecollen. Zo kwam ik terecht bij de WonderWoordenWinkel. Op de school van mijn kinderen heb ik ervaren dat de WonderWoorden kinderen helpen om gevoelens te leren herkennen en benoemen en ongenoegen bespreekbaar te maken. Hierdoor zag je het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van de kinderen groeien, waardoor zij zelf in staat werden gesteld bij te dragen aan een veilige school voor iedereen.’