06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

  • Slide Image 1

    EEN GEZAMENLIJKE TAAL VOOR EEN VEILIGE SCHOOL

    Kinderen gaan naar school om te leren. Dat lukt alleen als je je veilig voelt. Als je weet dat je erbij hoort, dat je gezien wordt en gewaardeerd wordt om wie je bent. Dan gaan kinderen met plezier naar. De WonderWoordenWinkel creëert met behulp van verschillende programma’s op school een gezamenlijke taal voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Wat levert het op

First Feature Image

Kinderen

Kinderen gebruiken woorden om hun gevoelens uit te drukken, om voor zichzelf op te komen, en om te gaan met pestgedrag, buitensluiten en conflicten. Dat zorgt dat de kinderen zich sociaal veiliger voelen in de klas en op het schoolplein.

Read More
second Feature Image

Leerkrachten

Leerkrachten zetten zichzelf in als voorbeeld en helpen kinderen de taal te gebruiken om zelf conflicten op te lossen. Dit komt ten goede aan de sfeer in de groep. Hierdoor ontstaat ruimte en aandacht om nieuwe dingen te leren.

Read More
Three Feature Image

Ouders

Ouders zetten thuis de nieuwe taal en gereedschappen in waardoor meer begrip voor elkaar ontstaat. Kinderen ervaren dat alle volwassenen om hen heen dezelfde taal hanteren. Dat creëert helderheid en zorgt dat de sociale veiligheid wordt vergroot en verstevigd.

Read More