06-52314686

info@wonderwoordenwinkel.nl

Onze Programma’s

 

Onze programma’s richten zich niet alleen op de kinderen zelf, maar ook op hun leerkrachten en ouders.

 

Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 leren een gemeenschappelijke taal om emoties onder woorden te brengen en meer begrip voor elkaar en elkaars gevoelens te ontwikkelen. Daarnaast leren ze hoe ze door middel van taal voor zichzelf kunnen opkomen en hoe ze samen problemen op te lossen.

 

Ballonprogramma

 

 

Bij de WonderWoordenWinkel zeggen we dat je gevoelens die je nergens kwijt kan in een denkbeeldige gevoelsballon stopt. Als je ballon te vol wordt beginnen de problemen en ga je lekken door jezelf of een ander pijn doen (bijvoorbeeld schelden, buitensluiten, ruzie maken etc). We leren kinderen hoe ze bij zichzelf en een ander kunnen herkennen dat hun ballon vol is, en hoe ze vervolgens i.p.v. te lekken, op een gezonde manier hun ballon kunnen laten leeglopen en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen.

 

Opzet van het Ballonprogramma:

 

1. Training voor alle groepen in de klas; 30 minuten bij de kleuters, 45 minuten voor groep 3 t/m 8

2. Leerkracht-bijeenkomst van 2,5 uur

3. Ouderbijeenkomst van 2 uur
 

 
 
 

NIEUW Taal Onthaal

(Het Ballonprogramma voor nieuwkomers-kinderen)

 

Zo veel voelen en zo weinig woorden. Een nieuw land, een nieuwe taal, een nieuwe klas, een nieuw leven. Een oud leven in een rugzak, soms letterlijk en zeker figuurlijk.

 

Kinderen leren niet alleen de taal om deze gevoelens te verwoorden maar ook wat hen helpt om zich beter te voelen. De woordenschatlessen die kinderen nodig hebben om hun gevoelens te verwoorden kunnen worden ingepast in de standaard taallessen. De woorden zijn kant en klaar uitgewerkt volgens de didactiek van de viertakt in scripts en met posters. Voor kinderen als leerkrachten makkelijk om de woorden meteen in functionele en betekenisvolle situaties toe te passen.

 

Opzet van het Nieuwkomers-programma:

 

1. Leerkracht-bijeenkomst van 2 dagdelen

2. Uitgewerkte lessen met bijbehorende materialen, die door de leerkracht aangeboden kan worden in de klas.

3. Coaching individuele leerkrachten of team.

 

Ervaar zelf hoe jouw kinderen op het materiaal reageren. Klik hier een gratis proefles.

 

 
 
 

Goedmaakcoaches-programma

 

 

Kinderen in de bovenbouw worden opgeleid tot Goedmaakcoaches, die met behulp van het Vredespad andere kinderen leren hun problemen zelf op te lossen. We gaan een conflict niet uit de weg maar we leren het samen bijleggen.

 

Opzet van het Goedmaakcoaches programma:

 

1. Selectie Goedmaakcoaches

2. 3 Trainingen voor Goedmaakcoaches

3. Training voor alle klassen 30 min per klas

4. Evt. bijeenkomst overblijf-ouders

5. Leerkrachtbijeenkomst 1 uur